Introduktion till Flügger behandlingsguide

Behandlingsanvisningens uppbyggnad

Förbehåll och konsultation

Målningsarbetets omfattning

Rengöring och förbehandling metallytor

Förväntat utfall

Funktionsklasser

Korrosivitetsklasser

Arbetsmiljö, väder och temperaturförhållanden

Flügger Våtrumssystem

Flügger Skötselråd inomhus och utomhus

Munstycksrekommendation sprutning

Behandling av fabriksmålad plåt

YBG - Yrkesmässig Behandling av gipsskivor

Brandbeskyttelse - Protega godkendelse

Flügger Brandsystem

Chemical Resistance Floor Paint Epoxy