Introduktion till Flügger Behandlingsguide


Syfte:

Syftet med Flügger behandlingsguide är att ge användarna möjlighet att sätta samman och skriva ut Flügger målningsbehandlingar samt produktdatablad och säkerhetsdatablad.

Tillämpning:

Detta system är har för avsikt att beskriva ytbehandlingar och målningsarbeten, såväl nybehandling som underhåll och renoveringar. Systemet omfattar allmänt förekommande underlag och byggmaterial i Sverige.

Beskrivningarna omfattar inte målningsbehandlingar i industriellt bruk. De anvisade behandlingarna av järn och metall skall endast användas till installationer och komponenter/konstruktioner som normalt ingår i byggnadsmåleri.

Vi har använt allmänt accepterad fackterminologi som tillgodoser den utförandes behov av tillfredsställande teknisk och yrkesmässig information.

Behandlingsanvisningarna beskriver det arbete som skall utföras, men kan även, tillsammans med underhållsanvisningarna och produktdatabladen, användas som fullständig dokumentation i samband med kvalitetssäkring eller drifts- och underhållsplaner.

De enskilda underlagen är specificerade utifrån gällande normer och praktisk erfarenhet och varje enskild delbehandling refererar där det är möjligt till vedertagen praxis i branschen.

Startsida:

På startsidan kan du välja mellan de fyra olika alternativen som finns i systemet:

Behandlingar:

Uppbyggnad av en behandling:

När du skall bygga upp en behandling, startar du med att välja vilken del av byggnaden som du skall behandla. Detta gör du genom att klicka på den önskade byggnadsdelen. Därefter kommer en ny skärmbild upp, där du skall välja om du önskar nybehandling, enkelt underhåll osv. Uppbyggnaden av behandlingen fortsätter på detta sätt tills du har nått det slutliga produktvalet.

Om du klickar på "hjälp", kommer du att få en hjälptext i ett separat fönster med de yrkesmässiga målnings-definitioner/förklaringar som är relevanta i förhållande till de alternativ som du skall välja på den aktuella skärmbilden.

Om du klickar på "tillbaka", kommer du tillbaka till den föregående skärmbilden.

Utskrift av behandlingar:

När du är färdig med dina val och behandlingen är uppbyggd, meddelas detta på skärmen. Du kan då se på olika alternativ i menyn till höger på skärmen. Här kan du välja om du vill se behandlingen på skärmen (visa utskrift) eller om du vill skriva ut behandlingen (skriv ut till printer). Du kan också välja att få visat och/eller utskrivet produktdatablad och säkerhetsdatablad på de produkter som ingår i behandlingen, samt underhålls- och rengörings-anvisningar. Bocka för de val som du vill se eller få utskrivna. Om du väljer "Visa utskrift" kommer behandlingen upp i ett separat fönster på skärmen. I detta fönster kan du också skriva ut behandlingen om du klickar på "utskrift till printer".

Sök på behandlingsnr:

Varje behandlinganvisning har ett nummer som framgår av de enskilda anvisningarna. Du kan se hur numret kommer fram på skärmen allt efter som behandlingen byggs upp. Det är möjligt att söka direkt på anvisningen om du skriver in behandlingsnumret i fältet nederst till vänster i skärmbilden och sedan klickar på "sök på anvisningsnr".

Produkt- & Säkerhetsdatablad:

Du kan söka på produkt- och säkerhetsdatablad på Flügger produkter genom att skriva in produktnamnet eller delar av det, i fältet nederst i skärmbilden. Du kan också söka genom att scrolla i fönstret med produktnamn (alfabetisk ordning).

Om du vill skriva ut ett valt produkt- & säkerhetsdatablad, skall du välja "utskrift". Du kan också välja "visa utskrift" om du önskar att se produkt- eller säkerhetsdatabladet i ett separat fönster.