Funktionsklasser


"Funktionsklass", som är angivet på alla behandlingar, beskriver krav på färdigt resultat med exempel på var behandlingarna kan användas. De fyra funktionsklasserna är beskrivna i schemat nedan.


Funktionsklass I:  Inga särskilda estetiska och/eller funktionella krav.

Exempel inomhus:

Vindsrum, förråd, pannrum

Exempel utomhus:

Skyddade byggnadsdelar utan risk för väderpåverkan

Funktionsklass II:  Medel estetiska och funktionella krav

Exempel inomhus:

Vardagsrum, sovrum, kök, toalett, entre, kontorslokal, korridor

Exempel utomhus:

Byggnadsdelar med normal fuktpåverkan

 

Funktionsklass III:  Höga estetiska och funktionella krav

Exempel inomhus:

Kliniker, butiker, storkök, sporthallar, trapprum

Exempel utomhus:

Byggnadsdelar med skiftande fukt-påverkan, luft/trafikföroreningar och annan utsatt miljö

 

Funktionsklass IV:  Speciellt höga estetiska och/eller funktionella krav

Exempel inomhus:

Representativa lokaler, våtrum, behandlingsrum/operationssalar, laboratorier, verkstäder, golv i sporthallar

Exempel utomhus:

Byggnadsdelar i aggressiv miljö, utsatt för skiftande fuktpåverkan, luft/trafikföroreningar eller kustnära miljö.


Ovannämnda exempel är vägledande.

Funktionsklasserna är angivna på behandlingsanvisningarna och ger en generell information om ytbehandlingens funktion, estetik, slitstyrka och motståndskraft mot yttre påverkan.