Förväntat utfall och funktionsklass


"Förväntat utfall" beskriver vilka krav som ställs på den färdiga ytans utseende och struktur. På varje behandlingsanvisning är det aktuella kravet på "förväntat utfall" beskrivit som t ex TKSJ: Täckande, kompakt/tät, slät och jämn yta.

Nedan tydliggörs de olika koderna för "förväntat utfall" med hjälp av illustrerade teckningar och förklarande texter.

I samband med kvalitetskontroll kan de nämnda definitionerna av "förväntat utfall", "funktionsklasser" och "korrossivitetsklasser" användas som kompletterande bilagor till behandlingsanvisningarna.


Klicka på det "förväntade utfall" som du önskar närmare förklaring på:

UIB Underlag Innan Behandling

Täckande behandlingar:

Pigmenterade färger som ger en täckande film. (Ej transparent eller genomskinlig.)

T Täckande yta
TS Täckande och Slät yta
TK Täckande och Kompakt/tät yta
TKS Täckande, Kompakt/tät och Slät yta
TKU Täckande, Kompakt/tät och Utfylld yta
TKSU Täckande, Kompakt/tät, Slät och Utfylld yta
TKSJ Täckande, Kompakt/tät, Slät och Jämn yta
TY Täckande och Ytstrukturerad yta
TKY Täckande, Kompakt/tät och Ytstrukturerad yta
TKUY Täckande, Kompakt/tät, Utfylld och Ytstrukturerad yta
TKJY Täckande, Kompakt/tät, Jämn och Ytstrukturerad yta

Färglösa och laserande behandlingar:

Opigmenterade färger som ger en genomskinlig film eller pigmenterade färger som ger en laserande eller betsande film.

E Enhetlig yta
ES Enhetlig och Slät yta
EK Enhetlig och Kompakt/tät yta
EKS Enhetlig, Kompakt/tät och Slät yta
EKSU Enhetlig, Kompakt/tät, Slät och Utfylld yta

Beklädda ytor:

Beklädnad i form av väv, tapet eller annan beklädnad.

SB Slät och Beklädd yta
SUB Slät, Utfylld och Beklädd yta
SJB Slät, Jämn och Beklädd yta