Förbehåll och konsultation


Beskrivningarna i Flügger "Behandlingsguide" är anpassat efter den senaste utvecklingen med tanke på beprövade tekniskt och ekonomiskt försvarbara lösningar med största möjliga hänsyn taget till arbetsmiljö.

All information är i överensstämmelse med yrkesmässig erfarenhet och praxis. Det är dock alltid nödvändigt att utföra en självständig fackmannamässig värdering av det slutliga valet av behandling och eventuellt justera på grund av det enskilda objektet. Vid underhålls- och reparationsarbete rekommenderas särskilt en fackmannamässig besiktning som tar hänsyn till eventuella fel, brister eller andra speciella förhållanden vid den tidigare behandlingen.

Förutsättningarna för att förväntat utfall och kvalitetskrav i övrigt kan uppfyllas, är att krav på underlag, som beskrivet på varje enskild behandlingsanvisning, är korrekt angiven. Du som utför arbetet har som ansvar att kontrollera att det är överensstämmelse mellan objektets underlag och beskrivningen samt att avbryta arbetet om så inte är fallet.

Anvisningarnas delbehandlingar beskriver de åtaganden som skall utföras för att uppnå tekniska och fackmannamässiga korrekta resultat. Val av kulör kan få betydelse på behandlingens omfattning. Flügger färgkartor och brytrecept är till god hjälp vid kulörval och där finns även kulörernas täckkraft angiven. Täckförmåga och nyans kan variera mellan olika produkttyper, därför bör slutligt godkännande göras på en referensyta utförd med den aktuella produkten.

Det förutsätts att underlaget är torrt, fast och lämpligt för målningsbehandling (om inte annat angivet) samt att nödvändig slipning och dammsugning utförs mellan behandlingarna.

Den färdiga behandlingen skall vara fri från feta kanter och rinningar, vara enhetligt slät, utan orenheter och ojämnheter.

Där det är beskrivet ispackling eller i- och påspackling med ett material, kan detta inte överskrida ¼ av den totala ytan.

I behandlingarna är det angivet materialens vägledande sträckförmåga. Detta är erfarenhetsmässiga genomsnittstal eftersom vissa förhållanden vid applicering, inträngning i underlaget m m, kan vara orsak till avvikelser. Där man föreskriver en behandling med förtunnad produkt, är sträckförmågan angiven med den förtunnade produkten.

Flügger avdelning för Teknisk Service kan alltid kontaktas, när man önskar ytterligare information eller om man har målningsuppdrag som inte täcks av behandlingssystemet.