Behandlingsanvisningens uppbyggnad

 Avsnitt A

 Avsnitt B

 Avsnitt C

 Avsnitt D

 Avsnitt E

 Avsnitt F