Co zawiera Flügger Poradnik malarza?


"Malowanie i inne zabezpieczenia podłoża w budownictwie" Flügger Poradnik malarza zawiera sposoby zabezpieczenia podłoża, malowanie, zarówno pierwszego zabezpieczenia nowego elementu, jak również jego renowację. Przywołane są najpopularniejsze materiały budowlane stosowane na rynku.

FPM nie podaje sposobu zabezpieczenia powierzchni metalowych malowanych na skalę przemysłową, jedynie instalacje i konstrukcje metalowe w budownictwie mieszkaniowym.

Stosowana jest ogólnie zrozumiała terminologia techniczna, umożliwiająca fachowe przekazanie informacji.

Procedury postępowania opisują sposób wykonania zabezpieczenia z przywołaniem informacji o produktach, instrukcji renowacji, tak, aby te dokumenty umożliwiały zapewnienie oczekiwanej jakości, stworzenie harmonogramu produkcji i renowacji.

Podłoże jest wyspecyfikowane na podstawie obowiązujących standardów i doświadczenia, a zawartość procedur odnosi się możliwie najściślej do technicznych wymagań obowiązujących na rynku zabezpieczeń powłokowych.