Kategorie korozyjności - agresywność środowiska

Zabezpieczenie podłoża metalowego przywołane w procedurach jest wystarczające dla specyfikowanej w procedurze kategorii korozyjności środowiska.


Kategoria korozyjności
wg PN-EN ISO 12944-2
Przykłady środowisk typowych dla klimatu umiarkowanego (tylko informacyjnie)
Wewnątrz Na zewnątrz
C1 bardzo mała Ogrzewane budynki z czystą atmosferą, np. biura, sklepy, szkoły, hotele. Nie dotyczy
C2 mała Budynki nie ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. magazyny, hale sportowe. Atmosfery w małym stopniu zanieczyszczone. Głównie tereny wiejskie.
C3 średnia Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie. Atmosfery miejskie i przemysłowe, średnie zanieczyszczenie tlenkiem siarki (IV). Obszary przybrzeżne o małym zasoleniu.
C4 duża Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe statków i łodzi. Obszary przemysłowe i obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu.
C5-I bardzo duża (przemysłowa) Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem. Obszary przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.
C5-M bardzo duża (morska) Budowle lub obszary z prawie ciągłą kondensacją i dużym zanieczyszczeniem. Obszary przybrzeżne i oddalone od brzegu w głąb morza o dużym zasoleniu.