Koncepcja firmy Flügger


Założeniem firmy Flügger jest produkcja i dystrybucja pełnego asortymentu farb dekoracyjnych, bejc, tapet, narzędzi malarskich i innych akcesoriów niezbędnych do prowadzenia prac wykończeniowych na powierzchni. Priorytetem są produkty funkcjonalne oraz przyjazne środowisku, które umożliwiają stworzenie trwałego wykończenia powierzchni o dużych walorach dekoracyjnych. Naszymi klientami są profesjonalni malarze oraz indywidualni wykonawcy, którzy cenią wysoką jakość i fachową poradę.

Dbałość o środowisko

Grupa Flügger jest firmą świadomą (i tak jest postrzegana) znaczenia dbałości o środowisko naturalne - propaguje tę wiedzę oraz śledzi i wprowadza w życie zmiany wynikające z uregulowań prawnych.

Polityka Grupy w stosunku do środowiska naturalnego, przejawiająca się w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych firmy, przedstawia się następująco:

Utrzymujemy kontakty z klientami, stowarzyszeniami zawodowymi, władzami, aby śledzić aktualne i przewidywane zmiany.

Cele oraz fundamentalne założenia polityki ochrony środowiska prowadzonej w zakładach produkcyjnych w Kolding i Bollebygd przedstawiane są w corocznym raporcie, do wglądu po zgłoszeniu na adres flugger@flugger.com

Współpraca z kooperantami prowadzona jest w oparciu o: kryteria cenowe, jakościowe, gwarancje dostaw, dbałość o środowisko, ogólnie pojęte wartości etyczne.

Produkcja musi odbywać się przy możliwie najmniejszym obciążeniu środowiska, minimalnym zużyciu energii, przy jednoczesnym braku kompromisu, co do jakości produktu.

Produkty są pakowane tak, aby minimalizować ilość odpadów, a opakowania muszą odpowiadać obowiązującym regulacjom prawnym.

Kładziemy nacisk na to, jak używany produkt - powłoka - wpływa na otoczenie i środowisko wewnątrz pomieszczeń. Ponadto musimy mieć pewność, że jej renowacja jest możliwa z zachowaniem powyższych zasad.

Nasze działania są doskonalone wg założeń i planów, których realizacja jest nadzorowana przez zarząd, przekazywana w formie raportów do władz oraz podawana do wiadomości publicznej.

Planujemy i prowadzimy naszą działalność tak, aby unikać zanieczyszczenia środowiska. Szkolenie załogi oraz plany działania na wypadek zagrożenia gwarantują, że ewentualna awaria będzie opanowana przy najmniejszych możliwych konsekwencjach dla środowisk.

Zakłady produkcyjne w Bollebygd i Kolding oraz magazyn i administracja firmy w Rrdovre posiadają certyfikat w zakresie ochrony środowiska wg ISO 14001:2005.