Wstęp

Co zawiera Flügger Poradnik malarza?

Z czego składa się 'Procedura postępowania'?

Zastrzeżenia i porady

Extent of the paint work

Stopnie przygotowania podłoży stalowych

Oczekiwane efekty

Klasy funkcjonalności

Agresywność środowiska

Warunki klimatyczne

Koncepcja firmy Flügger

Chemical Resistance Floor Paint Epoxy