Wstęp


Cel:

Flügger Poradnik malarza (FPM) umożliwia użytkownikowi stworzenie i wydrukowanie technologii zabezpieczenia z zastosowaniem produktów Flügger - procedur postępowania wraz z informacjami o produkcie oraz kartami charakterystyki zastosowanych materiałów.

Pierwsza strona:

Na pierwszej stronie ukazują się cztery możliwości do wyboru:

Tworzenie procedury postępowania:

Tworzenie procedury postępowania rozpoczyna się od wyboru elementu konstrukcji, który ma być zabezpieczany (okno 1) poprzez wybranie nazwy żądanego elementu (elewacje, ściany, sufit, itd.). Po pojawieniu się nowego okna należy wybrać przewidywany zakres prac - czy będzie zabezpieczany nowy element konstrukcji, czy też przeprowadzane będzie jego odnowienie, bądź gruntowna renowacja, itd. Tworzenie procedury postępowania przebiega w ten sposób do momentu uzyskania ostatecznej technologii zabezpieczenia. Uruchomienie tekstu "Co wybrać" otwiera pomocnicze okno z wyjaśnieniami przedstawionych możliwości, ułatwiające wybór. Po wybraniu przycisku "Powrót" ukazuje się poprzednie okno.

Drukowanie Procedury postępowania:

Po stworzeniu końcowej procedury postępowania na ekranie po prawej stronie pojawia się informacja o możliwościach wyboru. Można przeczytać procedurę na ekranie (przycisk "Podgląd") lub ją wydrukować (przycisk "Drukuj"). Należy zdecydować, czy poza procedurą, dołączone będą również informacje o produktach, karty charakterystyk, instrukcje renowacji i czyszczenia.

Szukanie Procedury postępowania wg jej numeru:

Wszystkie procedury postępowania mają nadany numer, którego poszczególne cyfry pojawiają się w miarę tworzenia technologii zabezpieczenia. Konkretną procedurę można odnaleźć w systemie znając jej numer - wpisując go w oknie w środkowej części ekranu i wybierając przycisk "Szukaj".

Informacja o produktach, karta charakterystyki:

Po wybraniu okna "Informacja o produktach, karta charakterystyki" można wyszukać konkretny produkt wpisując jego nazwę, lub część nazwy, w oknie w środkowej części ekranu, lub wybierając nazwę z alfabetycznej listy znajdującej się na ekranie.

Naciskając przycisk "Drukuj" - wydrukujemy wybrane karty produktów. Naciskając przycisk "Podgląd" - zobaczymy informacje na ekranie.