Oczekiwane efekty


"Oczekiwane efekty" opisują wymagania w odniesieniu do wyglądu i struktury wykończenia. W poszczególnych procedurach określone jest to np. jak: PSzGR powłoka, szczelna, gładka i równa.

Uzupełnione jest to szczegółowym opisem oraz rysunkiem (poniżej).


Wybierz odpowiednie oznaczenie, aby uzyskać więcej informacji:

SBT Podłoże wyjściowe - przed zabezpieczeniem

Zabezpieczenie powłoką kryjącą:

Pigmentowany wyrób lakierowy tworzący kryjącą powłokę (nie transparentną, ani prześwitującą).

P Powłoka
PG Powłoka, gładka
PSz Powłoka, szczelna
PSzG Powłoka, szczelna i gładka
PSzW Powłoka, szczelna i wypełniona
PSzGW Powłoka, szczelna, gładka i wypełniona
PSzGR Powłoka, szczelna, gładka i równa
PSt Powłoka, powierzchnia strukturalna
PSzSt Powłoka, szczelna, powierzchnia strukturalna
PSzWSt Powłoka, szczelna, wypełniona, powierzchnia strukturalna
PSzRSt Powłoka, szczelna, równa, powierzchnia strukturalna

Zabezpieczenie bezbarwne lub transparentne:

Pigmentowany lub nie pigmentowany wyrób lakierowy tworzący powłokę niekryjącą.

J Powierzchnia jednorodna
J G Powierzchnia jednorodna i gładka
J Sz Powierzchnia jednorodna i szczelna
J SzG Powierzchnia jednorodna, szczelna i gładka
J SzGW Powierzchnia jednorodna, szczelna, gładka i wypełniona

Zabezpieczenie okładziną:

Okładzina taka, jak: tkanina, tapeta papierowa lub inna.

OG Okładzina, gładka
OWG Okładzina, gładka, podłoże wypełnione
ORG Okładzina, gładka, równa