Flügger - Zastrzeżenia i porady


Wszystkie przedstawione informacje są zgodne z wiedzą techniczną i praktyką. Jednak zawsze niezbędna jest obiektywna ocena techniczna przed ostatecznym wyborem metody zabezpieczenia i być może, dostosowanie jej do konkretnych warunków na budowie. Szczególnie w wypadku renowacji i napraw należy dokonać profesjonalnej oceny, aby uniknąć błędów, niedociągnięć wynikających z nietypowego uprzedniego zabezpieczenia.

Oczekiwane rezultaty i wymagania jakościowe mogą być spełnione, ponieważ przy każdej procedurze opisane są wymagania, co do jakości podłoża. Wykonawca powinien kontrolować to na bieżąco i jeśli konieczne, przerwać pracę.

Procedura przywołuje niezbędne pomiary kontrolne, aby zapewnić prawidłowy profesjonalny efekt. Wybór koloru może być pomocny, szczególnie, jeśli wybiera się z karty kolorów lub z systemu kolorowania Flügger i podane jest krycie danego odcienia – może wystąpić konieczność korekty procedury.

Jeśli nie ma żadnych dodatkowych uwag, zakłada się, że podłoże jest suche i nie ma potrzeby szlifowania go i odpylania pomiędzy poszczególnymi operacjami.

Powłoka nawierzchniowa (czy inne końcowe zabezpieczenie) powinna być pozbawiona zgrubień (szczególnie na brzegach), zacieków, być jednorodna, bez niedomalowań, wtrąceń i chropowatości.

Jeśli przywołane jest miejscowe szpachlowanie, nie może ono przekraczać ź całej powierzchni.

Podawana jest orientacyjna wydajność przywoływanych materiałów. Faktyczne ich zużycie zależy od doświadczenia wykonawcy, warunków aplikacji, chłonności podłoża, itd. Jeśli przewidziane jest rozcieńczenie materiału - wydajność podawana jest dla materiału rozcieńczonego.

Więcej potrzebnych informacji, również na temat sposobu postępowanie, w przypadkach nie opisanych w procedurach, można uzyskać w firmie Flügger.