Procedury postępowania  |  Informacja o produktach, karta charakterystyki  |  Informacje wstępne   

Malowanie i inne zabezpieczenia podłoża w budownictwie

Flügger Poradnik malarza (FPM) umozliwia uzytkownikowi stworzenie i wydrukowanie technologii zabezpieczenia z zastosowaniem produktów Flügger - procedur postępowania wraz z informacjami o produkcie oraz kartami charakterystyki zastosowanych materialów.