Korrosionsklasser"Korrosionsklasser" beskriver med miljøeksempler, under hvilke forhold behandlinger til jern og metal yder tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse.


Korrosionsklasse 0:  Ingen aggressivitet.

Eksempler indvendig:

Lokaler med relativ luftfugtighed mindre end 60% (fx kontorlokaler)

Korrosionsklasse 1:  Ubetydelig aggressivitet.

Eksempler indvendig:

Uopvarmede ventilerede lokaler uden kondens. Opvarmede lokaler med relativ luftfugtighed over 60%, men uden kondens.

Korrosionsklasse 2:  Middel aggressivitet.

Eksempler indvendig:

Lokaler med skiftende fugtpåvirkning og kortvarig kondensdannelse.

Eksempler udvendig:

Skiftende fugtpåvirkning. Landatmosfære langt fra industri.

Korrosionsklasse 3:  Stor aggressivitet.

Eksempler indvendig:

Vekslende fugtighed med kraftig kondensdannelse. Kemikaliepåvirkning.

Eksempler udvendig:

I konstant fugtigt miljø. Ved kraftig luftforurening

Korrosionsklasse 4:  Meget stor aggressivitet.

Eksempler indvendig:

Konstant fugtige lokaler (bryggerier, slagterier, svømmehaller).

Kemikaliepåvirkning. Neddyppet.

Eksempler udvendig:

Forurenet kystatmosfære.

Kemikaliepåvirkning.

I vand. I jord.


Korrosionsklasserne er i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings anvisning for korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner: DS/R 454.