Funktionsklasser


"Funktionsklasse", der er anført på alle behandlinger, beskriver ydeevne med en række praktiske eksempler på, hvor behandlingerne kan anvendes.

De fire funktionsklasser er i det følgende beskrevet i skemaform.


Funktionsklasse I:  Ingen særlige æstetiske og/eller funktionelle krav.

Eksempler indvendig:

Pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum

Eksempler udvendig:

Beskyttende bygningsdele uden risiko for vejrpåvirkning.

Funktionsklasse II:  Æstetiske og middel funktionelle krav.

Eksempler indvendig:

Opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre. Kontorlokale, korridor.

Eksempler udvendig:

Bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning.

 

Funktionsklasse III:  Æstetiske og høje funktionelle krav.

Eksempler indvendig:

Klinik, butik. Køkken i institution. Sportshal, trapperum.

Eksempler udvendig:

Bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning, trafikforurening eller andet udsat miljø.

 

Funktionsklasse IV:  Specielt høje æstetiske og/eller høje funktionelle krav.

Eksempler indvendig:

Repræsentative lokaler. Våde rum, operations- og skadestuer, forsøgsanlæg og forsøgslaboratorier. Værksteder. Gulv i sportshal.

Eksempler udvendig:

Bygningsdele i aggressivt miljø udsat for skiftende fugtpåvirkning, luft- og trafikforurening eller kystnært miljø.


Ovennævnte eksempler er vejledende.

Funktionsklassen er angivet på den enkelte behandlingsanvisning og giver således en generel information om overfladebehandlingens funktion, æstetik, rengørlighed og robusthed.