Forventet udfald og funktionsklasse


"Forventet udfald" beskriver hvilke krav, der stilles til den færdige overflades udseende og struktur. På hver enkelt behandlingsanvisning er det aktuelle krav til "forventet udfald" beskrevet som fx DLGJ: Dækket, lukket glat og jævn flade.

I det følgende er alle udfaldskrav uddybet og klart defineret ved hjælp af illustrative tegninger og forklarende tekster.

I forbindelse med kvalitetskontrol kan de nævnte definitioner af "forventet udfald", "funktionsklasse" og "korrosionsklasse" benyttes som supplerende bilag til behandlingsanvisningerne.


Klik på det forventede udfald du ønsker nærmere forklaring på:

UIB Underlag inden behandling

Dækkende behandlinger:

D Dækket flade
DG Dækket og glat flade
DL Dækket og lukket flade
DLG Dækket, lukket og glat flade
DLU  Dækket, lukket og udfyldt flade
DLGU Dækket, lukket, glat og udfyldt flade
DLGJ Dækket, lukket, glat og jævn flade
DS Dækket og struktureret flade
DLS Dækket, lukket og struktureret flade
DLUS Dækket, lukket, udfyldt og struktureret flade
DLJS Dækket, lukket, jævn og struktureret flade

Farveløse og laserende behandlinger:

E Ensartet flade
EG Ensartet og glat flade
EL Ensartet og lukket flade
ELG Ensartet, lukket og glat flade
ELGU Ensartet, lukket, glat og udfyldt flade

Beklædte flader:

GB Glat og beklædt flade
GUB Glat, udfyldt og beklædt flade
GJB Glat, jævn og beklædt flade