Forbehold og konsulentbistand


Beskrivelserne i Flügger Grå Mappe er tilpasset den seneste udvikling, således at der er opnået teknisk og økonomisk forsvarlige løsninger med størst mulig hensyn til arbejdsmiljø.

Samtlige informationer er i overensstemmelse med faglig erfaring og kutyme.

Det er dog altid nødvendigt at foretage en selvstændig faglig vurdering af det endelige valg og eventuel justering til den enkelte byggesag. Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde må der især anbefales en faglig besigtigelse, som tager højde for fejl, mangler eller andre specielle forhold ved den tidligere behandling.

Forudsætning for at forventet udfald og kvalitetskrav i øvrigt kan opfyldes, er at krav til underlag som beskrevet på hver enkelt behandlingsanvisning er tilstede. Det påhviler den udførende at kontrollere og afbryde arbejdet, hvor dette ikke måtte være tilfældet.

Anvisningernes delbehandlinger beskriver ydelser, som skal udføres for opnåelse af et teknisk/fagligt korrekt resultat. Valg af kulør kan få indflydelse på behandlingernes omfang. Det vil være en hjælp såfremt der gøres brug af Flügger farvekort og tonerecepter, hvor de enkelte kulørers dækkraft er angivet. Dækkeevne og nuance kan variere mellem forskellige produkttyper, derfor bør endelig godkendelse foretages på baggrund af referencefelt udført med det aktuelle produkt.

Hvor ikke andet er nævnt forudsættes, at underlaget er tørt og nødvendig slibning og afstøvning udføres mellem hver behandling.

Den færdige behandling skal være fri for fede kanter og løbere, være ensartet og uden knopper, urenheder eller ujævnheder.

Hvor der er beskrevet pletning eller pletspartling med et materiale, kan denne ikke overstige 1/4 af det samlede areal.

I behandlingerne er anført materialernes vejledende rækkeevne. Der er tale om erfaringsmæssige gennemsnitstal, idet individuelle forhold omkring påføring, indsugning mv. kan være årsag til afvigelser. Hvor et materiale er foreskrevet fortyndet, er rækkeevnen anført med det fortyndede produkt.

Flüggers tekniske konsulentafdeling vil altid kunne benyttes, såfremt man ønsker yderligere information eller har maleopgaver, som ikke er dækket af behandlingssystemet.