Rensning og forbehandling


Forbehandling på jern og metal har en afgørende betydning for holdbarheden.

Der er i behandlingerne henvist til følgende rensningsgrader.

Rensningsgrad:

St:

St er forkortelse for stålbørstning. Alle grader forudsætter, at overfladerne er renset for olie og fedt og at meget store rustdannelser er fjernet ved rustbankning.

St 1:

Let stålbørstning. Stålbørsten føres med et let tryk frem og tilbage, således at alle dele af overfladen bliver børstet to gange.

St 2:

Grundig skrabning med skraber af hårdt metal og stålbørstning. Skrabningen skal foretages med hårdt tryk, således at løs glødeskal, rust og fremmedlegemer fjernes.

Derefter stålbørstes med kraftigt tryk. Løsnet materiale fjernes under arbejdet, således at virkningen kan kontrolleres. Til slut rengøres overfladen med støvsuger, ren og tør trykluft eller ren børste. Overfladen skal stå med svag glans.

St 3:

Særlig grundig skrabning med skraber af hårdt metal og stålbørstning. Overfladen behandles som angivet for St 2, men skrabning og børstning foretages først i een retning og dernæst vinkelret på denne. Efter rengøring som anført for St 2, skal overfladen have tydelig glans.

Rensningsgrad:

Sa:

Sa er forkortelse for sandblæsning. Forinden sandblæsning skal overfladerne renses for olie og fedt, hvilket hyppigt glemmes. Meget store rustdannelser fjernes ved rustbankning.

Sa 1:

Let sandblæsning. Dysen føres hurtigt hen over stålfladen, så længe at løs glødeskal, rust og fremmedlegemer fjernes.

Sa 2½:

Meget omhyggelig sandblæsning. Dysen føres hen over overfladen, indtil glødeskal, rust og fremmedlegemer er fjernet til en sådan grad, at rester kun fremtræder som svage skygger. Til slut rengøres med støvsuger, ren og tør trykluft eller ren børste.

Sa 3:

Sandblæsning til metallisk renhed. Dysen føres hen over overfladen, indtil al glødeskal, rust og fremmedlegemer er fjernet. Til slut rengøres som anført for Sa 2½. Overfladen skal stå med ensartet, lys stålgrå farve.



Det er væsentligt, at det afrensede metal males første gang umiddelbart efter rengøringen, og at man foretrækker langsomtørrende grundmalinger påført med pensel eller luftløs sprøjtning, hvor rester af rust og glødeskal forekommer.

Behandling med malerulle eller trykluftsprøjtning er uegnet.

Godt sandblæst eller rent metal beskyttes effektivt med hurtigtørrende grundmaling.