Introduktion til Grå mappe systemet

Behandlingsanvisningens opbygning

Forbehold og konsulentbistand

Malerarbejdets omfang

Rensningsgrad, jern og metal

Forventet udfald

Funktionsklasser

Korrosionsklasser

Arbejdsmiljø, vejr- og temperaturforhold

Brandbeskyttelse - Protega godkendelse

Chemical Resistance Floor Paint Epoxy