Introduktion til Grå mappe


Formål:

Formålet med Grå mappe applikationen er at give brugerne mulighed for at sammensætte og udskrive Flügger malebehandlinger samt produktdatablade og sikkerhedsdatablade.

Behandlingssystemets anvendelse:

Grå mappe er beregnet til beskrivelse af overfladebehandling og malerarbejde, såvel nybehandling som vedligehold og renovering. Systemet omfatter de almindeligt forekommende overflader og byggematerialer i Danmark.

Beskrivelserne omfatter ikke egentlig industrielt udført malerarbejde. De anviste behandlinger af jern og metal skal kun anvendes til installationer og komponenter / konstruktioner, der normalt indgår i bygningsmalerarbejde.

Der er anvendt almindeligt accepteret fagterminologi, som tilgodeser den udførendes behov for fyldestgørende teknisk og faglig information.

Behandlingsanvisningerne beskriver det arbejde, der skal udføres, men kan tillige sammen med de anførte vedligeholdelsesanvisninger og produktdatablade anvendes som fyldestgørende dokumentation i forbindelse med kvalitetssikring eller drifts- og vedligeholdelsesplaner.

De enkelte underlag er specificeret ud fra gældende normer og praktisk erfaring, og hver enkelt delbehandling refererer så vidt muligt til malerfagets faglige aftaler.

Startside:

På startsiden kan du vælge mellem de fire muligheder, der er i systemet:

Behandlinger:

Opbygning af en behandling:

Når du skal opbygge en behandling, starter du med at vælge, hvilken bygningsdel du skal behandle (1. skærmbillede). Dette gør du ved at klikke med musen på den ønskede bygningsdel. Herefter kommer et nyt skærmbillede, hvor du skal vælge, om du ønsker nybehandling, enkel vedligehold mv. Opbygningen af behandlingen fortsætter på denne måde, indtil du har foretaget det endelige produktvalg.

Hvis du klikker på "hjælp", vil du få en hjælpetekst i et separat vindue med de malefaglige definitioner/forklaringer, der er relevante i forhold til de valg, du skal foretage på det aktuelle skærmbillede.

Hvis du klikker på "tilbage", vil du vende tilbage til det foregående skærmbillede.

Udskrivning af behandlinger:

Når du er færdig med at vælge og behandlingen er opbygget, bliver dette meddelt på skærmen, og du skal så gå over i menuen til højre på skærmen. Her kan du vælge at se behandlingen på skærmen (vælg "vis udskrift") og herefter udskrive behandlingen (vælg "udskriv").

Du kan også vælge at få vist og/eller udskrevet produktdatablade og sikkerhedsdatablade på de produkter, der indgår i behandlingen, samt vedligeholdelses- og rengøringsanvisninger. Du skal vælge de elementer, du ønsker at se eller udskrive, i menuen.

Søgning på behandlingsnummer:

Hver behandlingsanvisning har et nummer, som fremgår af de enkelte anvisninger.

Du kan se, hvordan nummeret fremkommer på skærmen, efterhånden som behandlingen opbygges. Det er muligt at søge direkte på anvisningen, hvis du indtaster anvisningsnummeret i feltet nederst til venstre på skærmbilledet og herefter klikker på "søg på anvisningsnr."

Produkt- og sikkerhedsdatablade:

Du kan søge på produkt- og sikkerhedsdatablade på Flüggers produkter ved at taste produktets navn (eller dele af det) ind i feltet nederst på skærmbilledet.

Du kan også søge ved at benytte knapperne "første", "forrige", "næste" og "sidste".

Hvis du vil se / udskrive det valgte produkt- og sikkerhedsdatablad, skal du vælge "vis udskrift".